HİZMETLERİMİZ

Eğitim:

1) Merkezin amaçlarında belirtilen konularda Türkiye’de ve/veya göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki üniversite, nüfus ve göç araştırma merkezleri ile ortak sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetler düzenlemek, 2) Araştırma faaliyetleri başlığı altında yer alan konularda kamu kurum ve kuruluşları ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına, yabancı ülke kurum ve kurumlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

3) Nüfus ve göç konularında ulusal ve uluslararası sertifika programları düzenlemek. Yayın: 1) Merkezin amaçlarında belirtilen konularda teori, metot ve uygulama alanları temelinde yayın yolu ile tanıtım yapmak,

2) Yılda iki, ya da dört kez yayın yapan uluslar arası nitelikli bir akademik dergi için hazırlık çalışmaları yapmak ve bu çalışmanın sekretaryasını üstlenmek, 3) Belirli konu, bölge, ülke ya da dönemler konusunda rapor, bülten gibi yayınlar yaparak bunları basılı ve dijital olarak yayınlamak,

4) Farklı periyotlara bağlı kalarak bültenler yayınlamak,

Arşivleme:

1) Sağlanabilecek imkanlar doğrultusunda nüfus ve göç ulusal veri bankası oluşturmak,

2) Ulusal ve uluslararası kullanıma uygun olabilecek menşe ülke veri bankası çalışmaları yapmak,

3) Yerel nüfus ve göç konularındaki bilgi, kaynak, veri, her türlü konu ile ilgili olan veya olabilecek kaynakları toplayarak bunların erişilebilir bir halde olmasını sağlamak,

Hizmet Amaçları:

 1. Türkiye’de ve dünyada nüfus ve göç konularında konu ile ilgili olan aktörler, taraflar göz önüne alınarak nüfus, göç ve göçmenlere yönelik araştırma, inceleme ve ilgili faaliyetleri hazırlayıp bunları resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin faydasına sunmak,
 2. Merkezin nüfus ve göç konularındaülke iç ve dış politikası, ekonomisi, demografik yapısı, birey ve grup psikolojisi, yönetim, sağlık, sosyal hizmetler, eğitim, sosyoloji, tarih, siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler ve stratejikyapısına olan yansımaları, göçün mekânsal etkileri nasıl bir seyir izlendiği, gelecekte de nasıl bir seyir izlenebileceği konularında araştırmalar yapmak, belgeler toplamak ve gerektiğinde ilgili yerlere sunmak,3) Türkiye’den yurtdışına, başka ülkelerden Türkiye’ye ve Türkiye içinde göç etmiş nüfuslar ile ilgili gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında çalışmalar yapmak,
 3. Göçmenlerin köken ülkeve hedef ülke ile ilişkileri ve bunların sosyal, ekonomik ve politika, göçün mekânsal etkileri alanlarına etkileri ve katkılarıyla ilgili stratejikkonularda çalışmalar yapmak,
 4. Karşılaştırmalı çalışmalar ile göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerin ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal yapılarına ilişkin değerlendirmeler ve bu yerlerde meydana gelen değişmeleri ortaya koymak,
 5. Projeler hazırlayarak, bu projelerin uygulanmasında gerekli olduğu durum ve hallerde diğer ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,
 6. Araştırmalarla adı geçen yerlerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları rolleri değerlendirmek, ortaya konacak araştırma sonuçları ile de gelecekteki durumlarla ilgili öngörülerde bulunmak,
 7. Çalışma konuları ile ilgilenen,ulusal ve uluslararası alanda nüfus ve göç konularında çalışan bilim adamları ile işbirliği yapmak,
 8. Söz konusu ülkelerdeki üniversite ve göç araştırmaları merkezleri ile işbirliği olanaklarını araştırmak ve koordinasyon kurmak,
 9. Yurt dışında yaşayan Türkiyeli nüfusun nitelikleri, profilleri, ihtiyaçları, beklentileri, sorunları, değerleri ve benzeri konularda düzenli ve sürekli olarak akademik temelli, barometre biçiminde kurumsallaşan ve evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar yapmak,
 10. Nüfus ve göç konuları ile ilgili olarak bilişim, yönetim, hukuk, sağlık, sosyal hizmetler, eğitim istihdam, barınma gibi uygulama alanına dönük konularda altyapı, sistem, düzenleme hizmetleri konularında çalışmalar yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek,
 11. Kültürel uyum konularında çalışmalar yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına destek olmak, proje yapmak.

İLETİŞİM

Telefon: 0 (236) 233 06 57 (136)

Faks     : 0 (236) 233 27 29

Adres   : Celal Bayar Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uncubozköy Kampüsü (Manisa-İzmir Yolu 1.km), Manisa 45030 Türkiye

Eposta  : nugam@cbu.edu.tr - nugammanisa@gmail.com

                

 


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik